Posion VPK
Kunnallisena palokuntana toimii sammutussopimuksen mukaisin velvoittein Posion VPK. Posion VPK perustettiin 31.1.1955, mistä katsotaan järjestäytyneen sammutus- ja pelastustoimen alkaneen Posion kunnassa. Alussa toimintaa vaikeutti ajoneuvokaluston puute ja kunnan vaikea taloudellinen tilanne. Vuosien saatossa palo- ja pelastustoimi on kuitenkin kehittynyt ripeällä tahdilla niin kalustollisesti kuin valmiutensa osalta. Nykyisen palokunnan hälytysosaston henkilövahvuus on 26 sammutusmiestä. Henkilöstö on hyvin pitkälle perus- ja täydennyskoulutettua ja kykenee vastaamaan kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina sammutussopimuksen mukaisista velvotteista.

Nuorisotoiminta
Palokunnan nuoriso-osasto perustettiin vuonna 1968 silloisen palopäällikkö Tapio Jussilan toimesta. Osasto toimi aluksi poikaosaston nimellä, mutta myöhemmin yleisen suuntauksen mukaisesti nimi muutettiin nuoriso-osastoksi. Posiolaiset palokuntanuoret ovat tehneet kuntaa ja kunnan palo- ja pelastustointa tunnetuksi menestyksellisen kilpailutoiminnan ansiosta. Nuoriso-osaston kilpailujoukkueet ovat edustaneet palokuntaamme ja maatamme kansainvälisissä ja kansallisissa palokuntakilpailuissa. Nuoriso-osaston nykyinen vahvuus on johtajat mukaan lukien 25 aktiivisesti toiminassa olevaa henkilöä.

Naistoiminta
Palokunnan naisosasto perustettiin Posiolla pidetyn palokuntien kesätapahtuman yhteydessä vuonna 1972. Naisosaston keskeinen tehtävä on vastata erilaisista huolto- ja tukitehtävistä. Yksi merkittävä toimintamuoto on kilpailutoiminta, jossa menestystä on tullut kansainvälisissä CTIF:n järjestämissä palokuntakilpailuissa. Posion VPK:n naisosastolla on myös keskeinen asema kuntaa koskevissa varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Naisosaston nykyinen aktiivisesti toiminassa oleva henkilömäärä on 15